Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,377

 Lập trình AutoLISP thiết lập nhanh bản vẽ mẫu và thư viện đường nét nhằm phục vụ sinh viên Đại học Đà Nẵng thiết kế đồ án. Mã số:B2005-5-56, ngày nghiệm thu:12/01/2006, kết quả nghiệm thu: Tốt, Đề tài cấp Bộ 2006.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable c
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  GVC.ThS Nguyễn Độ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  GVC.ThS Nguyễn Độ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B2005-15-56 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài trình bày các chương trình AutoLISP tạo các lệnh thành lập nhanh các bản vẽ mẫu tổng quát sử dụng trong AutoCAD nhằm phục vụ sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng giảm thời gian ban đầu khi vẽ và thiết kế các loại đồ án. Đề tài cũng tạo lệnh vẽ đường cong xoắn ốc phẳng 1,2,3,4 tâm một cách tổng quát đồng thời cũng bổ sung thư viện định nghĩa các dạng đường phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam tích hợp vào AutoCAD. 

Tác giả đã nghiên cứu xây dựng các chương trình AutoLISP tạo các lệnh thành lập nhanh các bản vẽ mẫu tổng quát tích hợp vào AutoCAD nhằm phục vụ sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng giảm thời gian ban đầu khi vẽ và thiết kế các loại đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp khi sử dụng phần mềm AutoCAD.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn