Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,947,355

 Nghiên cứu xây dựng thư viện phần mềm tích hợp vào AutoCAD hỗ trợ thiết kế trong cơ khí. Mã số:B2010- ĐN 02- 53, nghiệm thu năm 2011. Đề tài cấp Bộ 2010-2011. unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  GVC.ThS Nguyễn Độ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  GVC.ThS Nguyễn Độ, GV. Ngô Phan Thu Hương
Số: B2010-ĐN02-53 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nghiên cứu xây dựng thư viện các chương trình AutoLISP tích hợp vào AutoCAD nhằm biểu diễn nhanh, chính xác họ các đường cong cycloid, trochoid, epicycloid, epitrochoid, hypocycloid, hypotrochid, đường thân khai đường tròn. Thư viên này cũng biểu diên tổng quát hình cắt dọc của tất cả các loại kết cấu của bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng côn răng thẳng và bánh vít- trục vít. Thư viện phần mềm được nghiên cứu nhằm hỗ trợ thiết kế cho các kỹ sư cơ khí cũng như sinh viên cơ khí trong đồ án thiết kế máy.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts


Thư viện các chương trình AutoLISP tích hợp vào AutoCAD được nghiên cứu trên đây nhằm biểu diễn nhanh, chính xác và tổng quát họ các đường cong cycloid, trochoid, epicycloid, epitrochoid, hypocycloid, hypotrochid, đường thân khai đường tròn thường được sử dụng rộng rãi trong thiết kế máy để tạo biên dạng răng thân khai, biên dạng răng cycloid thường dùng trong chế tạo máy. Thư viên này cũng đã nghiên cứu xây dựng chương trình để biểu diễn tổng quát hình cắt dọc của tất cả các loại kết cấu của bánh răng trụ răng thẳng, bánh răng côn răng thẳng và bánh vít- trục vít. Thư viện phần mềm được nghiên cứu trên đây nhằm để hỗ trợ thiết kế cho các kỹ sư cơ khí cũng như sinh viên cơ khí trong thiết kế máy khi sử dụng phần mềm AutoCAD.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn