Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,368

 Giáo trình Vẽ kĩ thuật. Nhà xuất bản Xây dựng giấy phép xuất bản số: 216/2008/ CXB/36-18/XD, ngày 7-3-2008, Hà Nội 2008
Chủ biên: Nguyễn Độ; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội; Mã số: 216/2008/ CXB/36-18/XD ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: 450; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Giáo trình Vẽ kĩ thuật này được biên soạn dựa vào các tiêu chuẩn mới nhất của Việt Nam, theo sát đề cương chi tiết môn học Vẽ kĩ thuật và phù hợp với chương trình cải cách giáo dục của Bộ giáo dục & đào tạo.
Giáo trình biên soạn nhằm phục vụ việc học tập môn Vẽ kĩ thuật cho sinh viên Kĩ thuật đồng thời cũng làm tài liệu tham khảo cho các bạn làm công tác kĩ thuật.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This Engineering Drawing Course was written based on the latest standards of Vietnam and a detailed outline of Engineering Drawing Subject and accordance with educational reform programs of the Ministry of Education and Training.
 This course is written to service learning on Engineering Drawing subjects for the technical students as well as references for any technical staffs
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn