Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,122

 Thiết kế mô hình 3D – AutoCAD 2008. Nhà xuất bản Xây dựng, giấy phép xuất bản số: 315-2009/CXB/09-12/XD, ngày 16/4/2009, Hà Nội 2009
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Độ; Đồng tác giả: 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội; Mã số: 315-2009/CXB/09-12/XD ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: 450; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Tài liệu thiết kế mô hình 3D - AutoCAD2008 này được biên soạn gồm 15 chương. Nội dung trình bày rất đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu.
Tài liệu này viết cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học AutoCAD 3D đã biết sử dụng khá thành thạo các lệnh trong 2D, cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các họa viên kỹ thuật thiết kế trên máy vi tính.

ABSTRACT
This Design 3D models - AutoCAD2008 Course is written including 15 chapters. Contents was represented very full, clear and understandable.
This course is written for the beginner learning 3D AutoCAD and used quite proficient the commands in 2D, can also be references to graphics engineering drawers design on the computer.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn