Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,723

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ kỹ thuật xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2003 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]AutoCAD
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2000 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Hình họa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1981 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Vẽ Kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1981 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Vẽ Kỹ thuật Cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1981 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn