Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vị thế của Trung Trung bộ trong lịch sử Trung đại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo “Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập vào toàn cầu hóa. Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận”,
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 529 - 537;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn