Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Hệ thống cơ sở hạ tầng của Thành phố Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1888 – 1945)”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: tạp chí Nghiên cứu Lịch sử; Số: số 1;Từ->đến trang: 5 đến 10;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày 24/5/1889, Toàn quyền Đông Dương ban hành quyết định thành lập thành phố Đà Nẵng và tổ chức quản lý thành phố theo phiên chế của thành phố loại II. Từ đây, thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính độc lập, là thành phố lớn nhất ở Trung kỳ. Là đất nhượng địa nên từ rất sớm các nhà cầm quyền Pháp đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng theo hướng của một thành phố phương Tây hiện đại. Tìm hiểu về hệ thống cơ sở hạ tầng thời Pháp thuộc sẽ cho chúng ta hình dung được diện mạo của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn này, đồng thời cũng là cơ sở để góp phần đánh giá khách quan về chế độ cai trị thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Qua đây, chúng ta cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm hữu ích cho công tác xây dựng, quy hoạch thành phố hôm nay.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn