Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,979

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, hình ảnh CT, MRI và mô bệnh học các khối u vùng đầu cổ tại bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn; Hồ Xuân Tuấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 07(925). Trang: 24 - 28. Năm 2014. (Feb 18 2016 9:52AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác hại tiếng ồn trong môi trường làm việc ngành dệt may. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 02(906). Trang: 62 - 63. Năm 2014. (Feb 18 2016 10:41AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu phản xạ cơ bàn đạp của người lao động tiếp xúc tiếng ồn >85dBA . Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 05(869). Trang: 130 - 131. Năm 2014. (Feb 18 2016 10:42AM)
[4]Bài báo: Carcinoma của u hỗn hợp tuyến mang tai trên 20 năm . Tác giả: Phan Thế Phước Long; Nguyễn Đăng Quốc Chấn . Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. Số: 18(01). Trang: 142 - 145. Năm 2014. (Feb 18 2016 10:43AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tỷ lệ điếc nghề nghiệp của người lao động tại xưởng in. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 05(869). Trang: 93 - 95. Năm 2014. (Feb 18 2016 10:43AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tổn thương tai trong do tiếng ồn cao tại xí nghiệp da giày. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn . Tạp chí Y học thực hành. Số: 02(905). Trang: 87 - 89. Năm 2014. (Feb 18 2016 9:49AM)
[7]Bài báo: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trào ngược dạ dày – thực quản sau khi điều trị ức chế bơm proton. Tác giả: Nguyễn Thị Phương; Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. Số: 18 (01). Trang: 121 - 125. Năm 2014. (Feb 18 2016 9:50AM)
[8]Bài báo: Điếc nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan. Tác giả: Huỳnh Chung; Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. Số: 18(01). Trang: 131 - 135. Năm 2014. (Feb 18 2016 9:51AM)
[9]Bài báo: Mô hình bệnh tật của cán bộ cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2013 và một số yếu tố liên quan. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 07(924). Trang: 52 - 58. Năm 2014. (Feb 18 2016 10:45AM)
[10]Bài báo: Thiếu hụt thính lực do ô nhiễm tiếng ồn ở công nhân ngành thép – cơ khí. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 07(925). Trang: 139 - 141. Năm 2014. (Feb 18 2016 10:45AM)
[11]Bài báo: Khảo sát vi khuân yếm khí trong viêm tai xương chũm mạn tính ở người lớn. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 17 (03). Trang: 35 - 39. Năm 2013. (Feb 18 2016 9:48AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu tỷ lệ điếc nghề nghiệp ở một số nhà máy, xí nghiệp có ồn cao 85dba tại TP Hồ Chí Minh. Tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học Thực hành TP Hồ Chí Minh. Số: 6. Trang: 17-19. Năm 2009. (Mar 25 2013 2:37PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng âm ốc tai méo tiếng trong tầm soát, theo dõi và chẩn đoán điếc nghề nghiệp. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 06(666). Trang: 22 - 24. Năm 2009. (Feb 18 2016 9:45AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu mức độ ô nhiễm tiếng ồn ở một số nhà máy, xí nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Tạp chí Y học thực hành. Số: 07(668). Trang: 94 - 96. Năm 2009. (Feb 18 2016 9:46AM)
[15]Bài báo: Mức độ điếc nghề nghiệp do tiếng ồn ở một số nhà máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong 2 năm 2006 và 2007. Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Đăng Quốc ChấnTS. Bùi Đại Lịch
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh. Số: 2. Trang: 120-122. Năm 2008. (Mar 25 2013 2:28PM)
[16]Bài báo: Kiến thức, thái độ, hành vi phòng chống ô nhiễm tiếng ồn và điếc nghề nghiệp của công nhân một số nhà máy, xí nghiệp có tiếng ồn cao (>85dba) tại TP Hồ Chí Minh. Tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Quốc ChấnTS. Bùi Đại Lịch. Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh. Số: 4. Trang: 226-229. Năm 2008. (Mar 25 2013 2:31PM)
[17]Bài báo: Mức độ điếc nghề nghiệp do tiếng ồn ở một số nhà máy tại thnhaf phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn; Bùi Đại Lịch. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. Số: 12(02). Trang: 120-122. Năm 2008. (Feb 18 2016 10:49AM)
[18]Bài báo: Đánh giá sơ bộ tình hình điếc nghề nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Đăng Quốc ChấnPGS. Nguyễn Hữu KhôiTS. Bùi Đại Lịch. Tạp chí Y Học TP Hồ Chí Minh. Số: 1. Trang: 139-142. Năm 2005. (Mar 25 2013 2:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn