Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,647,162

 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, hình ảnh CT, MRI và mô bệnh học các khối u vùng đầu cổ tại bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đăng Quốc Chấn; Hồ Xuân Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Y học thực hành; Số: 07(925);Từ->đến trang: 24 - 28;Năm: 2014
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn