Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,966

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô hình bệnh tật của cán bộ cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2013 và một số yếu tố liên quan. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Mã số: Đ2013 -09-03-BS. Năm: 2014. (Feb 18 2016 8:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trào ngược dạ dày – thực quản sau khi điều trị ức chế bơm proton. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Mã số: T2014 - 01. Năm: 2014. (Feb 18 2016 8:56AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Điếc nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Mã số: T2012 - 01. Năm: 2012. (Feb 18 2016 9:00AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu ứng dụng và phương pháp đo âm ốc tai méo tiếng và phát hiện sớm điếc nghề nghiệp.. Chủ nhiệm: TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Thành viên: . Mã số: TP-2011. Năm: 2011. (Mar 25 2013 2:11PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Tình hình ô nhiểm tiếng ồn và điếc nghề nghiệp tại một số ngành nghề ở TP Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Thành viên: . Mã số: TP-2009. Năm: 2009. (Mar 25 2013 2:09PM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu tỷ lệ điếc nghề nghiệp ở một số nhà máy, xí nghiệp có ồn cao 85DBA tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Mã số: 232/HD-SKHCN. Năm: 2009. (Feb 18 2016 9:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn