Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,647,339

 Nghiên cứu ứng dụng và phương pháp đo âm ốc tai méo tiếng và phát hiện sớm điếc nghề nghiệp.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: TP-2011 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Y - Dượccvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn