Nguyễn Dương Quang Chánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20540 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Dương Quang Chánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/01/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Môi Truờng; Tại: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Tại: Đại học Kitakyushu
Dạy CN: Công nghệ môi trường
Lĩnh vực NC: Xử lý nước thải; Mô hình chất lượng nước
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi Trường, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0974858587
Email: ndqchanh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2010 đến 11/2011 : Trợ giảng tại khoa
Môi trường, trường ĐH Bách Khoa, đại học Đà Nẵng.
Từ 12/2011 đến nay : Giảng viên tại khoa
Môi trường, trường ĐH Bách Khoa, đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: “Áp dụng mô hình MIKE trong mô phỏng chất lượng nước vùng hạ lưu Vu Gia- Hàn, Thành phố Đà Nẵng". Chủ nhiệm: Nguyễn Dương Quang Chánh. Thành viên: . Mã số: Đề tài thạc sỹ. Năm: 2014. (Apr 1 2015 9:14AM)
[2] Đề tài Khác: Tính toán lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy cửa sông khu vực Miền trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Dương Quang Chánh. Mã số: Đề tài CBT. Năm: 2013. (Apr 1 2015 9:12AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng mô hình thủy văn – thủy lực cho quá trình phát triển quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng (Phần: Mô hình thủy văn thủy lực Vu Gia - Thu Bồn). Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Trần Văn Quang, Nguyễn Dương Quang Chánh,v.v. Mã số: TTBVMT-DHDN. Năm: 2012. (Apr 1 2015 9:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tiềm năng thu hồi năng lượng tái tạo từ nước thải của ngành công nghiệp chế biến mủ cao su. Tác giả: Tran Van Quang, Nguyen Duong Quang Chanh, Duong Gia Duc, Le Hoang Son, Huynh Minh Hien. The 2012 International Forum on Green Technology and management Ho Chi Minh city. Số: Vol. 50, N.1C, 2012. Trang: 281-287. Năm 2012. (Dec 14 2012 1:54PM)
[2]Bài báo: Kiểm soát sự phú dưỡng nguồn nước bằng đất ướt nhân tạo - Nghiên cứu thực nghiệm tại Hồ Công viên 29/3 Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; 4/2011. Tác giả: Trần Văn Quang, Nguyễn Dương Quang Chánh, Hoàng Hải Thọ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 4[45] 2011. Trang: 19-28. Năm 2011. (Dec 14 2012 1:51PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mô hình chất lượng nước
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm thứ 5 ngành công nghệ môi trường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn