Nguyễn Duy Quý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,147,417

 
Mục này được 14270 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Duy Quý
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/03/1986
Nơi sinh: Thuận Yên - Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ - Nghệ An
Quê quán Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Chính trị; Tại: Đại học Sư Phạm
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; môn Giáo dục chính trị
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 02363841630; Mobile: 0976315689
Email: nduyquy@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Tốt nghiệp Đại học từ tháng 8/2010, công tác tại trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN từ tháng 11/2010 đến nay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn