Nguyễn Đăng Thạch
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,332

 
Mục này được 28809 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đăng Thạch
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/04/1954
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thủy lợi; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Thủy lợi; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi, Lý thuyết phân tích hệ thống, Kinh tế xây dựng thuỷ lợi–thuỷ điện.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: 78 Ỷ Lan Nguyên Phi , phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3841296; Mobile: 01236018165
Email: ndthach@ud.edu.vn; ndthach@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ tháng5 năm1978 đến 1995, Khoa Xây dựng. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
                                             Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
Năm 1995 đến nay: Khoa XD- Thuỷ lợi–Thuỷ điện,Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng .
                                           
 Chức vụ: Giảng viên chính

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của các công trình thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn đến nhu cầu dùng nước ở hạ lưu: thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2010-2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Thành viên: . Mã số: B2009-TDA01-04-TRIG. Năm: 2011. (May 16 2011 6:42AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá khả năng nguồn nước sông Ba tỉnh Phú yên khi các công trình thủy lợi- thủy điện được xây dựng trên lưu vực sông trong giai đoạn năm 2010-2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: B2006DN 02-14. Năm: 2008. (May 16 2011 6:38AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xác định dòng chảy năm thiết kế bằng mô hình RRMOD phục vụ cho việc xây dựng các công trình thủy lợi -thủy điện trên lưu vựcsông Thu Bồn. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: T05-15-91. Năm: 2007. (May 16 2011 6:34AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Túy Loan phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Huỳnh Vạn Thắng. Thành viên: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: DN-2004. Năm: 2005. (May 16 2011 6:29AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Quy hoạch phát triển nguồn nước của các hệ thống sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2010 và năm 2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Thành viên: . Mã số: T03-15-61. Năm: 2004. (May 16 2011 6:26AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự phân bổ nguồn nước của các trạm bơm trong hệ thống đập dâng An Trạch, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: B99-15-38. Năm: 2001. (May 16 2011 6:21AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cân bằng nước hệ thống sông Ba tại đập dâng Đồng Cam tỉnh Phú Yên. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: T1997. Năm: 1998. (May 16 2011 6:17AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng các trận lũ thiết kế đến các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia -Thu Bồn. Tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Thạch*; Nguyễn Thị Quỳnh Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 96. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của các công trình thủy lợi - thủy điện đến sự phân phối dòng chảy của sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Nguyền Đăng Thạch
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5[46]/2011. Trang: 48 - 57. Năm 2011. (Mar 7 2012 11:43PM)
[3]Bài báo: Mô hình thủy văn dòng chảy RRMOD và một số kinh nghiệm hiệu chỉnh bộ thông số của mô hình. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31)/2009. Trang: 52-60. Năm 2009. (May 16 2011 6:56AM)
[4]Bài báo: Một số ý kiến bàn về tiềm năng thủy điện nhỏ các huyện miền Tây Quảng Nam- Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Đoàn , Nguyễn Đăng Thạch, Nguyễn Văn Minh. Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 1/1987. Trang: 1-8. Năm 1987. (May 9 2011 5:13PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 9 2011 5:39PM)(May 9 2011 5:42PM)(May 9 2011 5:27PM)(May 9 2011 5:37PM)
[1]Kinh tế xây dựng (CN thủy lợi- thủy điện) Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
[2]Kinh tế xây dựng (CN: XD dân dụng và công nghiệp) Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Năm 2010.
[3] Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
[4]Lý thuyết phân tích hệ thống Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2000.
  
 Khen thưởng
[1] Hoạt động khoa học trong 10 năm qua. Năm học 1975-1985. Năm: 1985.
[2] Giáo viên dạy tốt năm học 1988-1989 và 1989-1990. Số: 56/ĐT. Năm: 1990.
[3] Đạt danh hiệu " Giáo viên giỏi" năm học 1995-1996 và 1996-1997. Số: 662/QĐKT. Năm: 1997.
[4] Cán bộ giảng dạy giỏi năm học1995-1996 và 1996-1997. Số: 44/QĐKT. Năm: 1997.
[5] Xuất sắc trong năm học 2001-2002. Số: 1500/QĐKT. Năm: 2002.
[6] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001-2002. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[7] Xuất sắc trong năm học 2003-2004 . Số: 1757/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[8] Lao động tiên tiến năm học 2004-2005. Số: 50/QĐ-ĐHBK. Năm: 2005.
[9] Xuất sắc trong năm học 2004-2005. Số: 30/2005/KT. Năm: 2005.
[10] Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường (1975-2005). Số: 1571/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[11] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[12] Lao động tiên tiến năm học2005-2006. Số: 313/QĐ-ĐHBK. Năm: 2006.
[13] Lao động tiên tiến năm học 2006-2007. Số: 29/QĐ-ĐHBK. Năm: 2007.
[14] Lao động tiên tiến năm học 2007-2008 . Số: 247/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2008.
[15] Lao động tiên tiến năm học 2008-2009 . Số: 240/QĐ-ĐHBK. Năm: 2009.
  
 Thông tin khác
   I. Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp sinh viên
Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho 2 sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành ngành Kiến trúc – Xây Dựng
1/ “ Lập báo cáo khả thi hồ chứa nước Khe Lũ tỉnh Thừa Thiên - Huế”, sinh viên thực hiện : Tôn Thất Minh khóa 94X2. Giải thưởng Khuyến khích. Quyết định khen thưởng số 112/TWH ngày 15/11/1999.
2/ “ Lập dự án đầu tư hồ chứa nước Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa”, sinh viên thực hiện : Lê Huy Cường khóa 00X2. Giải thưởng Khuyến khích. Quyết định khen thưởng số 06/QĐ-HĐGTLT ngày 14/11/2005.
II. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên
Hướng dẫn 24 đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên cho trên 40 sinh viên Khoa Xây dựng - Thủy lợi - Thủy điện từ khóa 93X2 đến khóa 06X2. Trong đó có 5 đề tài được giải khuyến kích VIFOTEC của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo theo các QĐ sau :
1/ Năm 2000 : 2 đề tài. Mã số CT: KT2-01 và KT2-02 .QĐ số 916/ QĐ/BGD&ĐT-VP ngày 23/02/2001 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
2/ Năm 2002 . 1 đề tài. QĐ số 7173/ GD-ĐT ngày 15/02/2003 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
3/ Năm 2005 . 2 đề tài. QĐ số 7357/ QĐ-BGD&ĐT ngày 22/12/2005 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
III.Tham gia các chương trình trong và ngoài nước
 
TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1 1998 Chương trình Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị do Chính phủ Phần Lan tài trợ Tư vấn xây dựng
2 2003-2006 Chương trình phát triển vùng Hòa Vang do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ở Việt Nam tài trợ Tư vấn xây dựng
3 2007-2008 Dự án giảm nhẹ thiên tai miền Trung của Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Canada điều hành Tư vấn xây dựng
4 2008-2009 Chương trình Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ Phần Lan tài trợ Tư vấn độc lập
5 2009 Dự án hổ trợ kỹ thuật của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án cấp nước Đà Nẵng Chuyên gia thủy văn
6 2011 Khảo sát, phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng  của các kè chống sạt lở  trên sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến và đưa ra các giải pháp khắc phục . Dự án do Văn phòng JICA Việt Nam làm chủ đầu tư Tư vấn trưởng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn