Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,955

 Đánh giá khả năng nguồn nước sông Ba tỉnh Phú yên khi các công trình thủy lợi- thủy điện được xây dựng trên lưu vực sông trong giai đoạn năm 2010-2020
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Thạch; Thành viên:  
Số: B2006DN 02-14 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn