Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,464

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các công trình thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn đến nhu cầu dùng nước ở hạ lưu: thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2010-2020
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2009-TDA01-04-TRIG ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

Kết quả nghiên cứu của đề tài

         Kết quả nghiên cứu của đề tài bằng mô hình MITSIM, nhằm đánh giá khả năng cung cấp nguồn nước mặt của sông Vu Gia – Thu Bồn

         Kết quả nghiên cứu đã cho nhận xét tổng quan về khả năng cung cấp nước của sông Vu Gia – Thu Bồn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của  tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng

         Khả năng điều tiết dòng chảy của các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn hiện tại và năm 2020, cũng đã được đề tài chứng minh bằng các số liệu cụ thể.

Kết quả đạt được khi nghiên cứu đề tài     

        Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã đạt được một số kết quả sau :

5.4.1. Đánh giá tài nguyên nước mặt của sông Vu Gia - Thu Bồn

1/  Xác định bộ thông số mô hình RRMOD cho lưu vực trạm thủy văn Thành Mỹ và Nông Sơn

2/. Tính toán phục hồi dòng chảy của các sông suối trong hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn không có tài liệu đo đạc dò chảy bằng mô hình RRMOD

3/ Đánh giá khả năng dòng chảy của sông Vu Gia – Thu Bồn tại Ái Nghĩa, Giao Thủy và ở hạ lưu của các sông trên      

4/ Tính toán nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và nhu cầu nước của các ngành

5/ Tính toán cân bằng nước hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn trong giai đoạn hiện tại và giai đoạn năm 2020

6/ Trong quá trình nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài đã được UBND thành phố Đà Nẵng mời tham gia vào tổ chuyên gia của thành phố theo CV số 6309 /UBND-KTN ngày 16/09/2009 để nghiên cứu “ Báo cáo rà soát và cập nhật tính toán cân bằng nước sông Vu Gia” do Viện Quy hoạch Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập năm 2009. .

7/ Đã  hướng dẫn 4 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cho 8 sinh viên khóa 04X2.

8/ Có  2 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đai học Đà Nẵng số 2 (31)/2009 và số 5(46)/2011.

Địa chỉ ứng dụng

Các Ban quản lý nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn