Ngô Đình Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,022

 
Mục này được 40049 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Đình Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/09/1981
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hóa; Tại: DUT
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Hệ thống nhúng; Tại: University of South Brittany
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Deep Learning
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: 0914486786; Mobile: 0914486786
Email: ndthanh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng ( từ 2004 đến nay)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA xây dựng bảng mạch thí nghiệm cho hai môn học Kỹ thuật số và Thiết kế mạch số. Chủ nhiệm: Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Quang Như Quỳnh, Ngô Đình Thanh. Mã số: Đ2011-02-13. Năm: 2012. (Dec 15 2015 12:23AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm mô phỏng Rơle số đối với dòng sản phẩm 7SA511 phục vụ thí nghiệm bảo vệ Rơ le marriage affairs open i want an affair. Chủ nhiệm: Ngô Đình Thanh. Mã số: T2007-02-20. Năm: 2008. (Jan 30 2011 9:07PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Sản xuất phần mềm mô phỏng điều khiển các quá trình và chế tạo module ngoại vi thông minh phục vụ đào tạo trong các trường đại học và sản xuất. Chủ nhiệm: Lâm Tăng Đức. Thành viên: Ngô Đình Thanh, Nguyễn Kim Ánh. Mã số: B2007-ĐN02-27. Năm: 2008. (Jan 30 2011 9:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô hình hoá và mô phỏng các quá trình sản xuất công nghiệp phục vụ cho giảng dạy và NCKH ở trường đại học. Chủ nhiệm: . Mã số: T05-15-94. Năm: 2006. (Jan 30 2011 9:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp. Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Tham luận: STEM Competence Enhancement through Project-Based Learning under the BUILD-IT initiative (*Best Presentation Award*). Tác giả: NGO Dinh Thanh, NGUYEN Le Hoa, LE Quoc Huy.. STEMCON 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. Trang: 4-8. Năm 2018. (Nov 8 2020 11:11PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng các quá trình sản xuất tự động phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tác giả: Ngô Đình Thanh, Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu. Kỷ yếu hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011. Trang: 633-638. Năm 2011. (Dec 15 2015 12:16AM)
[4]Bài báo: Chế tạo thiết bị ngoại vi thông minh và phần mềm quản lý truyền thông có tính năng tương đương với một PLC S7-300 của Siemens phục vụ đào tạo. Tác giả: Ngô Đình Thanh, Lâm Tăng Đức, Lâm Duy Vũ . Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ Điện Tử, VCM 2008, Đà Nẵng 10-2008. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:53PM)
[5]Bài báo: Điều khiển phân tán tại nhà máy xi măng Sông Gianh. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Lâm Tăng Đức, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Đình Thanh . Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Năm 2006. (Jan 30 2011 9:19PM)
[6]Bài báo: Thiết kế hệ SCADA điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần Unidrive V3. Tác giả: Lâm Tăng Đức, Đoàn Quang Vinh, Ngô Đình Thanh 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Chuyên san tạp chí Tự động hóa ngày nay
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2004.
(Jan 30 2011 9:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Move Based Algorithm for Runtime Mapping of Dataflow Actors on Heterogeneous MPSoCs. Authors: Thanh Dinh Ngo, Kevin J. M. Martin, Jean-Philippe Diguet. Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology: Springer Science
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISSN: 1939-8018 (Print) 1939-8115 (Online). Pages: 00:00. Year 2015.
(Dec 31 2015 10:56AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Liễu
Đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG ĐIỀU TIẾT PHỤ TẢI CÔNG NGHIỆP KẾT HỢP PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ RAPID SCADA

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[2]Hoàng Lê Minh
Đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG KẾT NỐI TỤ BÙ TRUNG ÁP 22KV VÀO HỆ THỐNG SCADA ABB SYS600

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[3]Nguyễn Văn Nam
Đề tài:

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN MẠNG NƠ-RON TÍCH

CHẬP NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG DI ĐỘNG

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Đắc Thịnh
Đề tài: THIẾT KẾ IoT Gateway SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHÚNG CHO LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH TRONG HỘ GIA ĐÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The best paper: Industrial LoRaWAN network for Danang city: solution for long-range and low-power IoT applications

 Khoa học công nghệ

 2020

 

 RICE 2020

[2] Giải thưởng quốc tế: IoT Energy Management System for Smart Campus

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 University of Côte d'Azur

[3] For their outstanding contribution in leading Engineering Projects in Community Services (EPICS) 2018

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 USAID, Arizona State University, Dow

[4] Giải 3 cuộc thi Smart Campus 2017: EcoLoRa: Thiết kế Eco- IoT gateway ứng dụng trong trường học thông minh

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 UCA, DNIIT

  
 Khen thưởng
[1] Đã hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt Giải Nhất trong năm học 2006-2007. Năm: 2007.
[2] Đạt thành tích xuất sắc. Năm: 2008.
[3] Đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[5] Đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19. Năm: 2020.
[6] Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện dạy trực tuyến. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]IoT công nghiệp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2020 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Kỹ thuật vi xử lý nâng cao
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2016 Sau đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Ghép nối ngoại vi vi xử lý và Hệ thống nhúng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[4]Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2007 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn