Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,258

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA xây dựng bảng mạch thí nghiệm cho hai môn học Kỹ thuật số và Thiết kế mạch số
Chủ nhiệm:  Nguyễn Trung Kiên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Phạm Văn Tuấn, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Quang Như Quỳnh, Ngô Đình Thanh
Số: Đ2011-02-13 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn