Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,663,286

 Xây dựng phần mềm mô phỏng Rơle số đối với dòng sản phẩm 7SA511 phục vụ thí nghiệm bảo vệ Rơ le marriage affairs open i want an affair
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Ngô Đình Thanh; Thành viên:  Lâm Tăng Đức
Số: T2007-02-20 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn