Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,663,925

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Liễu
Đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG ĐIỀU TIẾT PHỤ TẢI CÔNG NGHIỆP KẾT HỢP PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ RAPID SCADA

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[2]Hoàng Lê Minh
Đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ TÍCH HỢP ỨNG DỤNG KẾT NỐI TỤ BÙ TRUNG ÁP 22KV VÀO HỆ THỐNG SCADA ABB SYS600

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[3]Nguyễn Văn Nam
Đề tài:

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN MẠNG NƠ-RON TÍCH

CHẬP NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG DI ĐỘNG

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Đắc Thịnh
Đề tài: THIẾT KẾ IoT Gateway SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHÚNG CHO LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH TRONG HỘ GIA ĐÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn