Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,790

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]IoT công nghiệp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2020 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Kỹ thuật vi xử lý nâng cao
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2016 Sau đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Ghép nối ngoại vi vi xử lý và Hệ thống nhúng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[4]Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2007 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn