Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,289,868

 Trần Đức Vân, Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Duy Thái Sơn; Minimax solutions for some systems of first-order nonlinear partial differential equations with time-measurable Hamiltonians, in Structure of solutions of differential equations (Katata/Kyoto, 1995), pp. 499-511, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1996. (Morimoto, M. and Kawai, T., Eds.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Duy Thái Sơn;
Nơi đăng: (Katata/Kyoto, 1995), pp. 499-511, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1996. (Morimoto, M. and Kawai, T., Eds.)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 499-511;Năm: 1995
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn