Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,600

 Mikio Tsuji, Nguyễn Duy Thái Sơn; Geometric solutions of nonlinear second-order hyperbolic equations, Acta Math. Viet. 27 (2002), 97-117.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mikio Tsuji, Nguyễn Duy Thái Sơn;
Nơi đăng: Acta Math. Viet
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 27;Từ->đến trang: 97-117.;Năm: 2002
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn