Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,801,257

 Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán áp dụng, Kỷ yếu Hội nghị Khoa họcĐào tạo Hệ THPT chuyên”, Vinh (2007), 128-134.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn
Nơi đăng: Đại học Vinh; Số: 1;Từ->đến trang: 128-134.;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn