Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,609,192

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Lương
Đề tài:

“Phương trình Diophante: lý thuyết và các phương pháp” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp), 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng;

 2011

 2012

[2]Hà Phước Anh Khoa
Đề tài:

“Số phức và ứng dụng trong giải toán bậc trung học phổ thông” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp),

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng.

 2011

 2012

[3]Thái Phước Quý Thịnh
Đề tài:

“Phương trình hàm: lý thuyết, phương pháp giải và các bài toán” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Võ Tiến
Đề tài:

“Các hàm số học: lý thuyết và ứng dụng” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp), 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng;

 2010

 2011

[5]Nguyễn Thị Thùy Dương
Đề tài:

“Quy nạp toán học: phương pháp và các bài toán” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp),

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng;

 2010

 2011

[6]Triệu Thị Vy Vy
Đề tài:

“Thặng dư chính phương, kí hiệu Legendre, kí hiệu Jacobi và ứng dụng” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp), 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng;

 2010

 2011

[7]Võ Minh Lực
Đề tài:

 “Sự tương đương giữa nghiệm nhớt và nghiệm minimax của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một” (chuyên ngành Giải tích), 

 Thạc sĩ

 bảo vệ năm 2011 tại Đại học Quy Nhơn;

 2010

 2011

[8]Võ Quang Minh
Đề tài:

“Phương trình Pell: các phương pháp tiếp cận, lý thuyết và các bài toán” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[9]Trần Quốc Thắng
Đề tài:

 “Một số vấn đề về hàm lồi, dãy lồi, dãy lồi logarithm” (chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp), 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng;

 2008

 2009

[10]Trần Văn Bằng
Đề tài:

 “Một số tính chất định tính của nghiệm nhớt cho phương trình vi phân đạo hàm riêng cấp hai” (chuyên ngành Phương trình Vi – Tích phân), 

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Viện Toán học Việt Nam

 2004

 2007

[11]Phạm Hữu Anh Ngọc
Đề tài:

Một số vấn đề về nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một dạng bảo toàn” (chuyên ngành Giải tích)


 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 1994

 1994

[12]Phan Văn Danh
Đề tài:

 “Một số vấn đề về các lớp hàm giải tích” (chuyên ngành Giải tích)

 Thạc sĩ

 Đại học Huế;

 1994

 1994

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn