Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,607,937

[1] Có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức IMO2007. Số: 303/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2008.
[2] Chiến sĩ thi đua Thành phố. Số: 71/SV (7856/QĐ-UBND). Năm: 2010.
[3] Giải thưởng Lê Văn Thiêm. Số: 2011-1. Năm: 2011.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2017. Số: 5014/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn