Nguyễn Đức Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,816,101

 
Mục này được 16529 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/10/1979
Nơi sinh: An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học TDTT Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: Giáo dục thể chát
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn