Nguyễn Danh Tường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12951 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Danh Tường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/01/1967
Nơi sinh: Thạch Hà
Quê quán Thạch Hà
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Cơ học lý thuyết, Cơ học ứng dụng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 841293; Mobile: 0913401175
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1978 – 1989). Trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1989 – 1995). Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng (1995 – 1999). Giảng viên chính Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (1999 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn