Nguyễn Đức Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,005

 
Mục này được 12300 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/05/1993
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân Hàng; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp; Khoa Y Dược
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 91A Nguyễn Thị Minh Khai - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935248111
Email: nduchuy@smp.udn.vn;
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn