Nguyễn Đình Viễn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,804

 
Mục này được 23963 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đình Viễn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/04/1986
Nơi sinh: An Phú - Pleiku - Gia Lai
Quê quán Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán; Tại: Đại học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Lý thuyết Tối ưu; Tại: Đại học Khoa học Tự nhiên - Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 704 - Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0909 317 312
Email: ndvien@kontum.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn