Nguyễn Ngọc Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,804

 
Mục này được 26756 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Quốc tế; Tại: Đại học kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Cử nhân; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quốc tế; Tại: Đại học kinh tế - ĐHĐN
Dạy CN: Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 02363 667119; Mobile: 
Email: ngocanh991010@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 1/2012 đến 12/2012: Hợp đồng công nhật tại trường CĐ CNTT.
- Tháng 12/2012 đến 12/2013: Giảng viên tập sự tại Bộ môn Thương mại điện tử,khoa HTTTKT, Trường CĐ CNTT.
- Tháng 12/2014 đến nay: Giảng dạy tại Bộ môn Thương mại điện tử,khoa HTTTKT, Trường CĐ CNTT.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng hình thức thanh toán tín dụng chứng từ. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học CITA 2015 Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: Lần thứ 4. Trang: 264-266. Năm 2015. (Sep 21 2015 10:39AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn