Ngô Thị Ngọc Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,137,274

 
Mục này được 5321 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Ngọc Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Hợp tác Quốc tế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban HTQT, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn
Điện thoại: 0236 3891517; Mobile: 0905173817
Email: ntnhoa@ac.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn