Phan Ngọc kỳ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,643,629

 
Mục này được 21950 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Ngọc kỳ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1978
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Điện Quang- Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn Thông; Tại: Đại học bách khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Nice-Sophia Antipolis
Dạy CN: Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 48, Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.667789; Mobile: 0983234494
Email: pnky@ute.udn.vn; ngockyphan@yahoo.com; ngockyphan@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế thiết bị cảnh báo té ngã ở người lớn tuổi (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2015-06-89. Năm: 2015. (Jan 8 2016 4:33PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng Driver điều khiển thiết bị ngoại vi cho hệ thống nhúng Linux (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: Đ2012-06-05. Năm: 2012. (Jan 26 2013 9:27AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, phát triển hệ thống nhúng Linux điều khiển thiết bị ngoại vi (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2011-06-09. Năm: 2011. (Jan 15 2012 8:59PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình mạng vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển công nghiệp. Chủ nhiệm: ThS. Ngyễn Văn Tiến. Thành viên: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: B2010-ĐN06-10. Năm: 2011. (Jan 15 2012 9:09PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống mạng cảm biến công nghiệp dùng vi điều khiển, Đề tài cấp ĐHĐN, 2008. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2008-06-54. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:25AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ lập trình thời gian nhiều ngõ ra đáp ứng thời gian thực, Đề tài cấp ĐHĐN, 2007. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2007-06-07. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:25AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và lắp ráp mạch điều khiển hiển thị điện tử, Đề tài cấp ĐHĐN, 2006. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2006-06-10. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:25AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ thí nghiệm kỹ thuật vi điều khiển, Đề tài cấp ĐHĐN, 2006. (Tham gia 50%). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2006-06-9. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:25AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng và chế tạo bộ thí nghiệm điện tử ứng dụng, Đề tài cấp ĐHĐN, 2005. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Thành viên: . Mã số: T05-17-76. Năm: 2005. (Dec 31 2010 10:25AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và chế tạo các mạch số ứng dụng, Đề tài cấp ĐHĐN, 2004. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T04-17-65. Năm: 2004. (Dec 31 2010 10:25AM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ thí nghiệm vi xử lý, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Thành viên: . Mã số: T01-17-03. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo bộ thí nghiệm và kiểm tra vi xử lý, Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Thành viên: . Mã số: T01-17-03. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[13] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế máy đo và phát sóng âm tần hiển thị số (Chủ trì). Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: 1658/ĐHĐN 11/12/2000. Năm: 2000. (Jun 30 2011 2:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tìm hiểu và xây dựng Driver điều khiển đa luồng cho hệ thống nhúng Linux. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Kỳ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62).2013. Trang: 79-84. Năm 2013. (May 26 2013 9:48PM)
[2]Bài báo: Thiết kế bộ thí nghiệm kỹ thuật vi điều khiển. Tác giả: Phan Ngọc Kỳ. Tập san Khoa học Công nghệ trường Cao đẳng Công nghệ ĐHĐN. Số: 2007. Trang: 50. Năm 2007. (Feb 7 2012 2:16PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Kỹ thuật vi điệu khiển họ 8051 Chủ biên: TS. Phạm Duy Dưỡng. Đồng tác giả: ThS. Phan Ngọc Kỳ, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2023.(Jul 1 2023 3:24PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng sáng tạo trẻ

 Khoa học

 2006

 05CN/TĐ

 Thành Đoàn Đà nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Giáo viên giỏi cấp thành phố. Năm: 2002.
[2] Giảng viên Giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2003.
[3] Giảng viên Giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2004.
[4] Giảng viên Giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006.
[5] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006.
[6] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam. Năm: 2009.
[7] Đã có thành tích trong việc xây dựng và phát triển nhà trường. Năm: 2012.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Mạch điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học  ĐH SPKT
[2]Kỹ thuật Mạch điện tử 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học  ĐH SPKT
[3]kỹ thuật điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2008 Đại học  ĐH SPKT
[4]kỹ thuật vi điều khiển
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Đại học  ĐH SPKT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn