Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,644,341

 Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình mạng vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển công nghiệp
Chủ nhiệm:  ThS. Ngyễn Văn Tiến
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Phan Ngọc Kỳ
Số: B2010-ĐN06-10 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệmarriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn