Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,645,023

 Nghiên cứu và thiết kế bộ thí nghiệm vi xử lý, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000. (Chủ trì)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T01-17-03 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn