Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,303,026

 . Nghiên cứu và lắp ráp mạch điều khiển hiển thị điện tử, Đề tài cấp ĐHĐN, 2006. (Chủ trì)
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Phan Ngọc Kỳ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2006-06-10 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn