Trần Hữu Ngô Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,511

 
Mục này được 31445 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hữu Ngô Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/07/1970
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: ĐH Quy Nhơn (BA); The Univ. of Queensland (MA)
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Queensland, Australia
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Điện thoại: 766246 - 950560; Mobile: 0
Email: bne201@yaoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tiếng Anh tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng (1993-2003), tại ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (2003 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn