Ngô Quang Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,041,550

 
Mục này được 20800 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Quang Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/08/1980
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Nhật; Tại: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Trường ĐH Hitotsubashi
Dạy CN: Ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh
Điện thoại: 02363699341; Mobile: 0945354798
Email: nqvinh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2004 đến nay, giảng dạy tại bộ môn tiếng Nhật thuộc Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: LOẠI TỪ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT – MỘT SỐ TƯƠNG ĐỒNG, DỊ BIỆT. Tác giả: Ngô Quang Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM TRONG BỒI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP - THE LINGUISTICS OF VIETNAM IN THE CONTEXT OF RENOVATION AND INTERGRATION (International Conference - Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện ngôn ngữ học.), Nxb KHXH. Trang: 1000-1008. Năm 2014. (Jan 11 2016 5:21PM)
[2]Bài báo: VỀ PHẠM TRÙ LOẠI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT. Tác giả: Ngô Quang Vinh - Lê Thị Thanh Nhàn. Tạp chí Ngôn ngữ, Viện ngôn ngữ học.. Số: 6. Trang: 33-41. Năm 2013. (Jan 11 2016 5:23PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU LOẠI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT (Những đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa). Tác giả: Ngô Quang Vinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế“Nghiên cứu, dạy-học tiếng Nhật và Nhật Bản học trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực quốc tế”, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN ハノイ国家大学外国語大学主催の 「国際人材育成戦略における日本 語・日本語教育及び日本学の研究」 のシンポジウム論文集
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 196-203. Năm 2013.
(Jan 11 2016 5:25PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 12 2016 2:52PM)(Jan 12 2016 2:48PM)(Jan 12 2016 11:40AM)(Jan 11 2016 5:31PM)
[1]Từ Điển Gomi - Từ Điển Việt-Nhật[Từ Điển Học Tập dành cho mọi đối tượng] Chủ biên: Gomi Masanobu; Ngô Quang Vinh hiệu đính & hợp tác biên soạn. Nơi XB: Nhà xuất bản Musashino Daigaku Shuppankai, Tokyo, Nhật Bản.. Năm 2015.
[2]Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật trung cấp I Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. Năm 2014.
[3]Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp I Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. Năm 2013.
[4] Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp II Chủ biên: Biên dịch. Nơi XB: NXB 3A Corporation,Tokyo, Nhật Bản. Năm 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn