Ngô Thị Hường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 3787 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Hường
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/10/1988
Nơi sinh: Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Việt Nam Học (Văn hóa - Du lịch); Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Du lịch học; Tại: Trường KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Văn hóa - Du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363 733 330; Mobile: 0973220505
Email: huongqn.sp@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/2011 đến nay là cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển kĩ năng giao tiếp cho sinh viên Ngành Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Ngô Thị Hường. Thành viên: 0. Mã số: T2013-03-20. Năm: 2013. (Feb 14 2014 6:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực rạng nghề và làng nghề truyền thống ở Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Ngô Thị Hường*; Phạm Thị Huỳnh Trang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 17. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Chợ Hội An thế kỷ XVI - XIX. Tác giả: Ngô Thị Hường*
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 65. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:57PM)
[3]Bài báo: Phát triển kĩ năng giao tiếp cho sinh viên Ngành Việt Nam học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Hường*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 34. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[4]Bài báo: Tín ngưỡng thờ cúng tổ nghề ở Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Ngô Thị Hường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[5]Bài báo: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở chợ Hội An. Tác giả: Ngô Thị Hường, Lê Thị Lành. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 27. Trang: 69-73. Năm 2014.
(Apr 3 2014 12:04AM)
[6]Tham luận: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn ở Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Ngô Thị Hường, Trần Thị Bích Nhung. Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội. Trang: 163-169. Năm 2014. (Apr 11 2015 4:42PM)
[7]Bài báo: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn theo quy mô cộng đồng ở Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Ngô Thị Hường, Hoàng Thị Thương. Tạp chí lịch sử tỉnh Bình Dương. Số: 35. Trang: 45-47. Năm 2014. (Apr 11 2015 4:47PM)
[8]Bài báo: Văn hóa ứng xử ở chợ Hội An với vấn đề phát triển du lịch. Tác giả: Ngô Thị Hường, Lê Thị Lành. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 10. Trang: 40-44. Năm 2014. (Apr 11 2015 4:51PM)
[9]Bài báo: Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn của hộ gia đình ở Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Ngô Thị Hường, Hồ Nguyễn Tấn Linh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 126+127. Trang: 15-18. Năm 2013. (Apr 3 2014 12:13AM)
[10]Tham luận: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển du lịch sinh thái Bà Nà, thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Ngô Thị Hường, Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo khoa học Phát triển du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia thành phố HCM
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 25-31. Năm 2013.
(Apr 3 2014 12:21AM)
[11]Tham luận: Đình làng Đà Nẵng dưới góc nhìn ý nghĩa và biểu trưng. Tác giả: Ngô Thị Hường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc, Hà nội. Trang: 215 - 219. Năm 2011. (Apr 2 2014 11:47PM)
[12]Bài báo: Đình làng Đà Nẵng-những giá trị cần bảo lưu. Tác giả: Ngô Thị Hường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Văn hóa du lịch Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 10. Trang: 16 - 18. Năm 2011.
(Apr 2 2014 11:51PM)
[13]Tham luận: Văn hóa với việc phát triển du lịch ở Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Hường; Hà Thị Hân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế kĩ thuật ở miền Trung và Tây Nguyên”, Trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 325-330. Năm 2011. (Sep 11 2013 4:22PM)
[14]Bài báo: Nghệ thuật trang trí Đình làng Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Thị Hường. Tạp chí lịch sử tỉnh Bình Dương. Số: 18. Trang: 23-27. Năm 2011. (Sep 11 2013 4:16PM)
[15]Bài báo: Sự phục hưng Phật giáo dưới thời các chúa Nguyễn. Tác giả: Ngô Thị Hường. Hội thảo khoa học “Chúa – Bồ tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước. Số: 1. Trang: 58 - 65. Năm 2011. (Sep 11 2013 4:29PM)
[16]Tham luận: Tham luận: Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài trong tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Ngô Thị Hường. Hội thảo Khoa học Giáo dục Việt Nam nguồn nguyên khí quốc gia, Trường Đại. Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Ngô Thị Hường. thành phố Hồ Chí Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 46- 50. Năm 2010.
(May 14 2011 11:01AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: As "Open" in the process of "civilizing" of Southeast Asia. Authors: Ngô Thị Hường
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “So sánh phong trào “văn minh hóa” ở Việt Nam và Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 187 - 192. Year 2011.
(Apr 2 2014 11:55PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 18/8/2014.
[2] Hoạt động toàn diện. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên đại học ngành Việt Nam học  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 sinh viên đại học ngành Việt Nam học  trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Tài nguyên du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 sinh viên đại học  trường Đại học Sư phạm - Đại học ĐÀ Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn