Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,549,113

 Nghiên cứu xây dựng và giữ giống bộ sưu tập các chủng vi sinh vật tại phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm – Trường Cao đẳng Công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Ngô Thị Minh Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T2011-06-08 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn