Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,946

 Ảnh hưởng của các dạng trần nhà đến chuyển động không khí trong nhà và lưu lượng thông gió
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Building and Environment (2014 Impact factor 3.341)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 46;Từ->đến trang: 1211-1222;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The purpose of this paper is to evaluate the effects of a building parameter, namely ceiling configuration, on indoor natural ventilation. The computational fluid dynamics (CFD) code Phoenics was used with the RNG k-ɛ turbulence model to study wind motion and ventilation flow rates inside the building. All the CFD boundary conditions were described. The simulation results were first validated by wind tunnel experiment results in detail, and then used to compare rooms with various ceiling configurations in different cases. The simulation results generated matched the experimental results confirming the accuracy of the RNG k-ɛ turbulence model to successfully predict indoor wind motion for this study. Our main results reveal that ceiling configurations have certain effects on indoor airflow and ventilation flow rates although these effects are fairly minor.

Link http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=authorulg&rpp=20&value=Nguyen%2C+Anh+Tuan+p086786
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn