Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Điều chế và khảo sát tính năng kháng khuẩn của màng AgNP-Chitosan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Hữu Chung
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 51 (5B);Từ->đến trang: 69 - 73;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This work explores a novel method for in-situ fabrication of silver nanoparticles in chitosan matrix. UV-vis spectroscopy and XRD analysis were used for characterizing the silver nanoparticles formed. The size of silver nanoparticles was characterized by TEM. Antibacterial tests against Gram-negative and Gram-positve bacterial showed that the silver nanoparticles-chitosan film demonstrated significant effects against both Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The results of this research can be used for food packaging, wound dressing, and antibacterial polymer for burn treatment materials
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn