Bùi Huỳnh Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,603,850

 
Mục này được 160 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Huỳnh Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/10/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế và Quản lý công; Tại: Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Marketing and Strategy; Tại: Cardiff University
Dạy CN: Kinh doanh quốc tế
Lĩnh vực NC: Consumer Behaviour, Research Methodology in Business and Management, International Financial Management
Behavourial Economics, Public Economics
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0789400389
Email: nguyenbh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 06/2008 - 06/2009: Giảng viên tập sự tại khoa Thương mại - Du lịch, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- 06/2009 - nay: Giảng viên tại khoa Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Sách và giáo trình
(Mar 23 2021 10:34AM)
[1]Chapter 7 in Book: The Routledge Companion to Consumer Behaviour Analysis (Routledge Companions in Business, Management and Accounting) (2015) Chủ biên: Gordon Foxall. Nơi XB: Taylor & Francis. Năm 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Tài chính Quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2012 SInh viên  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Marketing căn bản
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế công
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn