Nguyễn Bình Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,282

 
Mục này được 18429 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Bình Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/11/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Điện, Điện tử; Tại: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan
Dạy CN: Điện Công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905076545
Email: nbnam@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2007 đến 2012: Học Đại học khoa Điện tử - Viễn thông tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;
- Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;
- Từ 09/2014 đến 8/2016: Học Thạc sĩ ngành Điện tử công suất, tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST), Đài Bắc, Đài Loan.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Design and implementation of digital controlled boost PFC converter under boundary conduction mode. Authors: Nguyen Binh Nam; Nguyen Anh Dung; Yu-Chen Liu; Yao- Ching Hsieh; Huang-Jen Chiu; Masahide Hojo; Kenji Yamanaka. 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017 - ECCE Asia). No: 978-1-5090-5157-1. Pages: 1114-1119. Year 2017. (Jun 10 2019 10:56AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên ngành
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn