Nguyễn Công Kha
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,511

 
Mục này được 760 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Công Kha
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/01/1981
Nơi sinh: Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Quê quán Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin; Tại: Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: anh văn
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363842145; Mobile: 0905345553
Email: nguyencongkhait@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số kết quả về vành tự đồng cấu của đường đại số Leavitt, tiền ấn phẩm. Tác giả: Nguyễn Công Kha, Trương Công Quỳnh. Tien an pham. Số:. Trang:. Năm 2016. (Mar 5 2016 6:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: On associated elements over group rings, Preprint. Authors: T. C. Quynh, Nguyen Cong Kha. Preprint. No:. Pages:. Year 2016. (Mar 5 2016 6:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn