Nguyễn Dân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28513 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Dân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/04/0
Nơi sinh: Đại Lộc
Quê quán Đại Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ hóa học; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Silicat.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 842743; Mobile: 0914048778
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1983 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn