Nguyễn Đình Huấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,213,560

 
Mục này được 24750 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đình Huấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/06/1972
Nơi sinh: Đô Lương, Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật môi trường; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội.
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Môi trường; Tại: Nancy
Dạy CN: Xây dựng; Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ndhuan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - ĐH Bách Khoa ĐN (1994–2007). Phó Bí thư chi bộ. Bí thư Liên chi. Đảng uỷ viên phụ trách Đoàn TN.
- Giảng dạy tại Khoa Môi trường - ĐH Bách Khoa ĐN (2007 -2010). Bí thư Chi bộ.
- Nghiên cứu sinh tại Viện Bách Khoa Quốc Gia - Lorraine - Pháp (2010-2013). Bí thư chi bộ Nancy - Metz.
- Giảng dạy tại Khoa Môi trường - ĐH Bách Khoa ĐN (2014-2019). Phó trưởng khoa. Phó bí thư chi bộ.
- Giảng dạy tại Khoa Môi trường - ĐH Bách Khoa ĐN (2020-Nay). Trưởng khoa. Bí thư chi bộ.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu cho trung tâm Học liệu & Truyền thông - trường ĐH Bách khoa theo hướng tiết kiệm năng lượng. . Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Huấn. Thành viên: Lê Trung Tân. Mã số: T2018-02-16. Năm: 2019. (Jun 12 2019 6:06PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng phần mêm gProms để mô phỏng quá trình xử lý & tối ưu hóa một số thông số vận hành của trạm xử lý nước thải. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Huấn. Mã số: Đ2015-02-119. Năm: 2017. (Jun 20 2017 9:52AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô hình Gauss để xác định chiều cao ống khói và khoảng cách giữa các ống khói nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Huấn. Mã số: T2007-02-33. Năm: 2016. (Jun 20 2017 9:50AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: , Đánh giá hiện trạng lắp đặt, sử dụng máy điều hòa không khí tại các khu dân cư ở TP Đà Nẵng và đề xuất giải pháp hợp lý. Tác giả: Nguyễn Phước Quý An, Nguyễn Đình Huấn. Journal of Science and Technology, the University of Danang, Vietnam. Số: ISSN 1859 – 1531, No. 3(112). Trang: 1 - 6. Năm 2017. (Jun 20 2017 9:45AM)
[2]Bài báo: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp thoát nước cho khu vực ven biển phía Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định; Lê Thị Hoài Trâm; Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 12. Trang: 12-18. Năm 2017. (Feb 17 2018 1:22PM)
[3]Bài báo: . Những bất cập trong thiết kế xây dựng nhà xưởng sản xuất, đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn. AT CESD 2016. Số: ISBN: 978-604-82-1805-8. Trang: 110-115. Năm 2016. (Sep 29 2016 3:47PM)
[4]Bài báo: Cơ sở lựa chọn chiều cao ống khói đạt tiêu chuẩn môi trường theo điều kiện Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn; Trần Thị Minh Phương. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISBN 1859 - 1531. Trang: 27 - 31. Năm 2016. (Sep 29 2016 3:50PM)
[5]Bài báo: Đánh giá hiện trạng khói thải và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất xử lý khí thải lò hơi của công ty Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Phước Quý An; Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Đại học Đà Nẵng. Số: Mã số: B2016-16. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 4 2016 8:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dynamic simulation and optimization of wastewater treatment plants. Authors: Dinh-Huan Nguyen ; Latifi, M.A. ; Lesage, F. ; Mulholland, M.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE Publications. DOI : 10.1109/PC.2013.6581445.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: ISBN :978-1-4799-0926-1. Pages: 407 – 414. Year 2013.
(Jan 4 2016 9:35PM)
[2]Article: Simulation of WWTP. Authors: Dinh-Huan Nguyen. Séminaire de l’Axe 2 - Intensification et Architectures de Procédés. ENSIC, France. No:. Year 2013. (Jan 8 2016 4:25AM)
[3]Article: Otimization of WWTP. Authors: Dinh-Huan Nguyen. 19th International Conference on Process Control 2013. In Slovakia. No:. Year 2013. (Jan 8 2016 4:22AM)
[4]Article: Influence of decanter working parameters on the performance of WWTP. Authors: Dinh-Huan Nguyenwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons. Actes du Séminaire de l'Ecole Doctorale RP2E, Université de Lorraine, France. No:. Year 2012. (Jan 8 2016 4:31AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 12 2019 6:27PM)(Jan 6 2016 11:34PM)(Jan 22 2016 11:59PM)
[1]Vật lý kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng. Năm 2018.
[2]Simulation et Optimisation des stations de traitement des eaux usées Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Nơi XB: Edition universitaires Européennes. Năm 2015.
[3]Giáo trình Thông gió Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]CHU THỊ QUỲNH
Đề tài: ..

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2019

 2019

[2]NGUYỄN TIẾN NAM
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí của cụm các cơ sở sản xuất Thép tại KCN Hoà Khánh - TP Đà Nẵng Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐH

 2018

 2018

[3]TRỊNH THỊ THANH TRANG
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thu gom nước thải và phân bùn quận Hải Châu theo công cụ FWD-SDA, đề xuất biện pháp phù hợp

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]DƯƠNG PHƯƠNG NHUNG
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]TRẦN THỊ THANH TÂM
Đề tài: ..

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]VÕ LINH PHƯƠNG
Đề tài:

Đánh giá hiện trạng & đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại KCN Hòa Khánh - TP Đà Nẵng

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]LÊ THỊ HỒNG LỰU
Đề tài:

Đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất đồ chơi KeyHinge Toys Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]VÕ THỊ NGỌC QUYÊN
Đề tài:

Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện môi trường vi khí hậu cho tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng


 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
Đề tài:

Tính toán phát thải khí CO2 và đề xuất biện pháp sản xuất sạch hơn cho nhà máy Sữa Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2015

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý khí thải
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Sinh viên chuyên ngành môi trường  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[2]Tin học ứng dụng
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 SV chuyên ngành môi trường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[3]Vi khí hậu & điều hòa không khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 SV môi trường  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[4]Thông gió + Vật lý kiến trúc
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên ngành Xây dựng  ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 1996 Sinh viên ngành xây dựng  ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn