Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,069,009

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]CHU THỊ QUỲNH
Đề tài: ....

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2019

 2019

[2]NGUYỄN TIẾN NAM
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí của cụm các cơ sở sản xuất Thép tại KCN Hoà Khánh - TP Đà Nẵng Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐH

 2018

 2018

[3]TRỊNH THỊ THANH TRANG
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thu gom nước thải và phân bùn quận Hải Châu theo công cụ FWD-SDA, đề xuất biện pháp phù hợp

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]DƯƠNG PHƯƠNG NHUNG
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]TRẦN THỊ THANH TÂM
Đề tài: ...

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]VÕ LINH PHƯƠNG
Đề tài:

Đánh giá hiện trạng & đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại KCN Hòa Khánh - TP Đà Nẵng

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]LÊ THỊ HỒNG LỰU
Đề tài:

Đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất đồ chơi KeyHinge Toys Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]VÕ THỊ NGỌC QUYÊN
Đề tài:

Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện môi trường vi khí hậu cho tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng


 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
Đề tài:

Tính toán phát thải khí CO2 và đề xuất biện pháp sản xuất sạch hơn cho nhà máy Sữa Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn