Nguyễn Đức Huấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,551,752

 
Mục này được 15122 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Huấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1962
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng chuyền; Tại: Từ Sơn - Hà Bắc
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Pháp
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0914082809
Email: nguyenduchuan62@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1985 - 1995: Công tác tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
  • 1995 - 1998: Công tác tại trường Đại học Đại cương Đà Nẵng
  • 1998 đến nay: Công tác tại trường TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng

Nay là Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn