Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,406

 Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong trong dây lượng tử hình chữ nhật
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Hieu
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN; Số: 5;Từ->đến trang: 91-97;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn